72. Gorgonzola

Medium (ca. 24 cm) 9,90€ | Large (ca. 28 cm) 12,70€

72. Gorgonzola

Tomatensauce, Käse und Gorgonzola